Månad: december 2013

Löftena kunna ej svika…

Posted on

Nyår

Psalm 254

Annonser

Klippa, du som brast för mig…

Posted on Updated on

klippa

Psalm 230

Denna bördas tyngd och smärta…

Posted on

Reinfeldt

Psalm 102: Tung och kvalfull vilar (Bilden från DN)

Välkommen var, o Herre kär…

Posted on Updated on

Galge

Psalm 126: Ett barn är fött på denna dag

Du köpt den dyrt åt dig…

Posted on Updated on

Rea

Psalmer och sånger, Psalm 490:3 Förunderligt och märkligt

För de gåvor som du ger tackar vi dig nu…

Posted on Updated on

Julmat

Psalm 295:2 Glädjens herre, var en gäst