Månad: januari 2014

Lågorna är många…

Posted on Updated on

Flamman

Psalm 61

Annonser

Det är saligt att samlas i tron…

Posted on Updated on

2014-01-26 20.25.56

Psalm 263:2 (Det är saligt på Jesus få tro)

Vi smakar, ser hur ljuv han är…

Posted on Updated on

2014-01-26 09.13.00

 

Psalm 388:3 (Vår Herres, Jesus Kristi, död)

Gå varsamt, min kristen, giv akt…

Posted on Updated on

Giv akt
Psalm 565

Vi söker bland minnenas bilder…

Posted on Updated on

Kameror

 

Psalm 623:7 (Låt gråten och klagan få stillna)

Stor är din tro, fast het…

Posted on

Rök

 

Psalm 713

Tack Linnea Dellert för foto och redigering!