Månad: maj 2014

Är dagen fylld av oro och bekymmer

Publicerat den Uppdaterat den

Klämd

Psalm 524

#blogg100

Annonser

Tack, gode Gud, för allt som finns

Publicerat den Uppdaterat den

maskros

Psalm 23

#blogg100

Till himlen Herren Jesus for

Publicerat den Uppdaterat den

Trevlig resa

Psalm 158

#blogg100

Hur sällsamt klingar orden i kyrkor utan fred/ om Herrens frid på jorden, om Guds barmhärtighet

Publicerat den

Kyrkan

Psalm 57:3 Sin enda grund har kyrkan

#blogg100

Du skapade rymden, du skapade jorden och vakar över dem varje sekund

Publicerat den Uppdaterat den

Övervakning

Psalm 714 Du Herre, vår Herre

#blogg100

Välkommen hit, du jordens gäst!

Publicerat den Uppdaterat den

Välkomsthall

Psalm 125: 8 Från himlens höjd jag bringar bud

#blogg100

Att jag i dina spår alltid må gå

Publicerat den Uppdaterat den

Släp

Psalm 278 Frälsare, tag min hand

#blogg100