Att leva av tro

Kom nära, Gud. Kom himmel.

Posted on Updated on

Närhet

Psalm 523:5 Kom nära, Gud, kom vila

Annonser

Jag har ofta frågor, Herre, men så sällan har jag svar

Posted on Updated on

Frågor

Psalm 218

I Guds tystnad får jag vara

Posted on Updated on

Tystnad

Psalm 522

Pärlor sköna, ängder gröna

Posted on Updated on

Grönt

Psalm 583

Mästare, alla söka dig

Posted on Updated on

image

Psalm 216

Hjärtat brista vill bland oro och bekymmer

Posted on Updated on

Kiosk

Psalm 557:4 Jag vet på vem jag tror